top of page

Prioritetai organizacijoje - kartais tai tik miražas?

Prioritetų tikslas yra susitarti, ko organaizcaija yra pasiryžusi nedaryti tam tikru laikotarpiu ir į ką fokusuotis. Jei organizacijoje yra sutarti prioritetai, ar jie veikia 100%? Ne visada. Kai kalbiesi su skirtingomis organizacijomis, neretai pastebi situacijas, kai strateginius sprendimus priimanti vadovų komanda jaučia turį prioritetus, tuo tarpu žmonės kitose organizacijos lygiuose taip nesijaučia ir net atvirkščiai galvoja, kad organizacija nori daryti viską vienu metu. Taigi, ką reiktų daryti, kad organizacijos prioritetai taptų realybe?


Užtikrinkite, kad įvairiose situacijose būtų atsižvelgiama į prioritetus

Kad ir kaip keistai tai skambėtų tai, ar organizacijos prioritetai yra visiems suprantami, labai priklauso nuo to, kaip yra elgiamasi skirtingose situacijose:

  • ​Vadovų komanda – tie kurie priima sprendimus organizacijoje yra pagrindiniai žmonės, kurie turi užtikrinti, kad visi jų priimami sprendimai yra paremti organizacijoje nustatytais prioritetais: turima galvoje, kad jei organizacija yra sutarusi savo kryptį, tačiau sprendimų priėmimo atveju nusprendžia inicijuoti tai, kas ne visai užtikrina strateginių tikslų siekimą, tokie atvejai yra labai kenksmingi, nes organizacijos žmonės gali pasimesti ir prarasti tikėjimą tuom, ką komunikuoja ar žada organizacijos lyderiai.

  • Likusi organizacijos dalis - dažnai yra svarbu, kad organizacijos darbuotojai nebijotų klausti dėl naujai pateikiamų užduočių, kaip tai padeda siekti organizacijos starteginių tikslų - taip patys darbuotojai skatina organizacijos vadovų komandą būti labiau nuosekliems dėl to, kas organizacijai svarbiausia.

Visa problema tokiose situacijoje yra tai, kad daugelyje organizacijų rasite vadovų komandą atstovaujančių žmonių, kurie nėra linkę atsisakyti kai kurių savo tarnybos ar departamento planų, net jei tai nėra organizacijos prioritetas ir net jei tam nėra laisvų rankų. Dėl to labai svarbu, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti dėl prioritetų būtų gerbiami pačios vadovų komandos narių. Kitu atveju viskas organizacijoje taps svarbu, nustatyti prioritetai liks niekiniais, o vadovų komanda neatrodys vieninga ar patikima.


Užtikrinkite paprastumą ir komunikaciją

Kaip ir bet kuri užduotis, taip ir prioritetai organizacijoje, turi būti aprašyti paprasta, žemiška, kiekvienam suprantama kalba, kad visi žmonės juos suprastų. Visi sutarti prioritetai turi būti nuolatos komunikuojami visais įmanomais kanalais - ir komunikacijos metų pradžioje bei pabaigoje tikrai nepakaks. Svarbu, kad egzistuotų nuolatinė komunikacija apie tai, kaip sekasi siekti nustatytų tikslų, kas veiktų, kaip nuolatinis priminimas visai organizacijai.


Aiškiai atvaizduokite organizacijos prioritetus metiniuose tiksluose

Kita svarbi detalė, kuri padeda užtikrinti žmonių supratimą, kas organizacijoje svarbiausia yra metiniai tikslai atitinkantys organizacijos prioritetus. Taip ne tik matuosite žmonių pasiekimus, bet ir galėsite užtikrinti reikiamą dėmesį. Tik svarbu paminėti tai, kad metiniai tikslai turėtų būti:

  • suprantami

  • lengvai pamatuojami

  • paveikūs - darbuotojas turi gerai suprasti, kurios jo atliekamos funkcijos padeda siekti nustatytų tikslų

  • tikslų kiekis metams neturėtų viršyti 5, su labai aiškiais įverčiais, kurie yra svarbesni už kitus bei įgyvendinimo laiku.

Pabaigai

Yra daug organizacijų, kuriose nustatyti prioritetai yra tik miražas: vadovų komanda kalba apie tai, o likusi organizacijos dalis turi tik labai nedidelį supratimą. Taip neretai nutinka dėl to, kad organizacijos vadovų komanda priima sprendimus, kurie ne visai remia nustatytus prioritetus, trūksta aiškumo, kas iš tikrųjų turėtų būti pasiekta bei trūksta komunikacijos.

bottom of page