top of page

Kas yra projektas?

Šiuo metu dirbu ties vienos organizacijos projektų valdymo praktikos kūrimu. Esu diagnostikos stadijoje, kai bandau suprasti, kaip skirtingi padaliniai vykdo skirtingus projektus. Daugumai, kurie nėra įpratę prie projektų valdymo metodikos, kyla klausimas: o kas projektas vis dėlto yra?Projektas pagal pasaulyje naudojamą apibrėžimą yra veiksmas, kuris kuria kažką unikalaus: naują unikalią paslaugą, produktą ar unikalų rezultatą. Kiekvienas projektas turi aiškią pradžią ir pabaigą. Bet ar tai reiškia, kad kiekvienas menkiausias pakeitimas, kad ir egzistuojančiuose procesuose, turi būti laikomas projektu ir žmonės turėtų sekti projektų valdymo praktika?


Jei vadovautumėmės pateiktu apibrėžimu, taip, kiekvienas veiksmas, kuris nėra pasikartojantis ir kuria bet kokį nauja rezultatą, turėtų būti traktuojamas projektu. Tačiau kiekvienam menkiausiam pokyčiui taikant projektų valdymo praktikas, gali pasibaigti išlaidų išaugimu dėl atsirandančių proceso žingsnių, kuriuos turėtų atlikti kiekvienas, norintis įgyvendinti pokytį.


Iš vienos pusės projektų valdymo praktikos taikymas visiems pakeitimas padėtų sustruktūrizuoti visus organizacijoje vykstančius didelius ir mažus pakeitimus, padėtų įvesti daugiau skaidrumo - kas vis dėlto vyksta skirtingose organizacijos dalyse - bei padėtų auginti projektų valdymo brandą, nes visi darbuotojai turėtų galimybę įsisavinti ir taikyti projektų valdymo praktikas.


Tačiau žvelgiant iš pragmatinės pusės, kaip ir minėjau aukščiau, projektų valdymo praktikos taikymas gali išilginti pakeitimų įgyvendinimo trukmę, kas vestų prie didesių patiriamų išlaidų, nes tektų atlikti įvairias rutinas, taikomas projektų valdyme.


Dėl šios priežasties, kuriant projektų valdymo praktiką organizacijoje bei bandant apibrėžti, kas yra projektas, svarbu įsidėti papildomus kriterijus, kurie padeda nustatyti, ar tai yra projektas ar tik mažas pakeitimas, kuriam projektų valdymo prkatika nebūtina. Dažniausiai pasitaikantys kriterijai:

  • pakeitimo kaina

  • suinteresuotojų šalių skaičius

  • žmonių skaičius, kuris bus paliestas pakeitimo

  • komandos dydis, kuri dirbs prie pakeitimo

  • komandos sudėtis, t.y. ar komandą sudarys tik vidiniai žmonės, ar dalis bus iš išorės

  • procesų / sistemų ar produktų skaičius, kurie bus įtakoti planuojamo pakeitimo

  • įtaka pagrindinės organizacijos funkcijoms, procesams ar produktams

Šie ir daugiau skirtingų kriterijų gali būti taikomi, kai bandote nustatyti, ką savo organizacijoje laikysite projektu, o ką vis dėlto laikysite tiesiog paprastu pakeitimu.

Comments


bottom of page