top of page

Įvairiapusės verslo konsultacijos ir strategijų kūrimas

Organizacijos strategija yra svarbus dokumetas, kurį vienokia ar kitokia forma turi turėti kiekviena organizacija. Kiekvienoje organizazijoje strategija turi apibrėžti tai, kur organizacija yra ir kur nori būti trumpuoju bei ilguoju periodu. Strategijos valdymas organizacijoje taip pat turi adresuoti silpnąsias bei stipriąsias organizacijos puse. Bandant išmatuoti, kokios silpnosios bei stipriosios pusės organizacijoje, kurios stabdys ar padės siekti strateginių tikslų, vienas iš įrankių tam pasiekti yra verslo konsultacijos, suteikiančios galimybę įsivertinti tuos faktorius, kurių galbūt organizacijos viduje esantys žmonės gali nepastebėti.Kas yra strateginis valdymas bei strategijos kūrimas?

Strateginis valdymas vyksta labai panašiai, kaip is projektų valdymas, kuriame susideda analizė, planavimas ir t.t.. Strategijos kūrimas susideda iš žemiau įvardintų žinsgnių:

  1. analizuojama dabartinė organizacijos situacija

  2. analizuojama, kaip keičiasi rinka ir kokios prognozės

  3. atsižvelgiant į gautus analizės rezultatus, analizuojama, į kuriuos rinkos pokyčius organizacija pagal savo dabartinį stovį gali reaguoti ir į kuriuos rinkos pokyčius negalės atliepti

  4. pagal įsivardintas silpnąsias ir stiprąsias puses sprendžia, kokie ateities variantai, kaip greitai jie pasiekiami ir kiek galėtų kainuoti

  5. įsivardinę galimus scenarijus organizacija priima sprendimą, kuriuo keliu nori eiti atsisžvelgiant į organizacijos finansines, egzistuojančias kompetencijas bei kitas galimybes

Kai yra atliekamas organizacijos strategijos kūrimas, kokią naudą kuria verslo konsultacijos?

Kai kuriama organizacijos strategija, neretai yra pasitelkiami verslo konsutacijas teikiančios komandos. Kodėl tai yra sveikintina? Verslo konsultacijas teikiančios organizacijos dažniausiai yra labai gera pagalba įsivertinant, ar tai, kaip veikia organizacija, gali pasiekti tikslų, kuriuos nori pasiekti. Arba tai, kaip organizacijos veikla yra sudėliota, yra pats optimaliausias būdas jai veikti, kad patys geriausi rezultatai būtų pasiekti. Ir aibė kitų įžvalgų gali būti suteikiama verslo konsultacijų metu, nes verslo konsultacijas teikiančios komandos turi galimybę atsiriboti nuo organizacijoje vykstančių veiklų ir pateikti nepriklausomą nuomonę.

Comentários


bottom of page