top of page

Strateginio organizacijų valdymo nauda

Daugelis iš mūsų yra girdėjęs organizacijos strategija, organizacijos vizija, strateginiai organizacijos tikslai, organizacijos strategijos kūrimas bei įgyvendinimas, organizacijos strateginė kryptis, trumpalaikė ir ilgalaikė organizacijos strategija, ir taip toliau. Tačiau ar žinome, apie ką strategijos valdymas yra ir kokia iš jo nauda organizacijai?

Strateginis valdymas – kas tai yra?

Strateginis valdymas yra tam tikra prasme procesas, kurio metu yra: a) apibrėžiama įmonės strategija arba kitaip tariant organizacijos strateginiai tikslai, t.y. kuo organizacija nori tapti tam tikrame laikotarpyje, bei kaip sutarti tikslai bus siekiami – paruošiamas įgyvendinimo planas, b) planas yra įgyvendinamas ir c) vykdoma stebėsena bei kontrolė, kaip sekasi siekti sutartų strateginių tikslų.


Kokia strateginio valdymo nauda organizacijai?

Strateginio valdymo naudų galima rasti įvairių, jei strateginis valdymas yra gerai įdiegta praktika organizacijoje. Štai keletas jų:

  • jei organizacijos strateginiai tikslai yra konkretūs ir aiškūs, tai suteikia galimybę žmonėms organizacijoje suprasti kur link yra einama tam tikru periodu. Svarbu, kad strateginiai organizacijos tikslai neskambėtų kaip šūkiai. Šūkiai yra žmonėms motyvuoti, strateginiai tikslai – norimiems rezultatams nustatyti

  • suteikia galimybę visai organizacijai sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu, tai yra atlikti tuos veiksmus, kurie yra reikalingi organizacijos tikslams pasiekti ir gebėti pasakyti tiems veiksmams „ne“, kurie nekuria jokios vertės strateginių tikslų pasiekimui

  • teisingas strateginio valdymo įdiegimas bei aiškiai iškomunikuoti organizacijos strateginiai tikslai padeda žmonėms išlaikyti motyvaciją dirbant bei siekiant sutartų strateginių tikslų. Jei organizacijos kryptis nėra aiški, dažniausiai žmonės jaučiasi pasimetę, nes nesupranta dėl ko turi atlikti vienus ar kitus darbus

  • iš strateginio valdymo praktikos pusės svarbi dalis yra stebėsena bei kontrolė: teisingas šios proceso dalies įgyvendinimas suteikia galimybę tam tikru laikotarpiu pamatuoti, ar ir kaip greitai artėjama link organizacijos tikslų pasiekimo bei jei rezultatai ne tokie, kokie tikimasi, galime imtis veiksmų eigai koreguoti

Comments


bottom of page