top of page

Strateginis valdymas - kas tai ir ko galime iš jo tikėtis?

Daugelis iš mūsų yra girdėjęs organizacijos strategija, organizacijos vizija, strateginiai organizacijos tikslai, organizacijos strategijos kūrimas bei įgyvendinimas, organizacijos strateginė kryptis, trumpalaikė ir ilgalaikė organizacijos strategija, ir taip toliau. Tačiau ar žinome, apie ką strategijos valdymas yra ir kokia iš jo nauda organizacijai?

Strateginis valdymas – kas tai yra?

Strateginis valdymas yra tam tikra prasme procesas, kurio metu yra: a) apibrėžiama įmonės strategija arba kitaip tariant organizacijos strateginiai tikslai, t.y. kuo organizacija nori tapti tam tikrame laikotarpyje, bei kaip sutarti tikslai bus siekiami – paruošiamas įgyvendinimo planas, b) planas yra įgyvendinamas ir c) vykdoma stebėsena bei kontrolė, kaip sekasi siekti sutartų strateginių tikslų.


Ko galime tikėti iš strateginio valdymo?

Strateginis valdymas organizacijoje turi apibrėžti, kaip:

  1. kokio laikotarpio startegiją organizacija planuos

  2. organizacija planuos savo ilgalaikę ir trumpalaikę strategiją, kiekvienais metais

  3. kas suplanuotą strategiją tvirtins ir kuriuo metų periodu tai bus atliekama

  4. kas dalyvaus organizacijos strategijos planavime

  5. kas ir kaip bus ruošiamas startegijos pasiekimo veiksmų planas

  6. kaip bus tikrinama, ar sudėliotas organizacijos strategijos veiksmų planas progresuoja taip, kaip planuota, ar vis dėlto reikalingi korekciniai tikslai

  7. kas kažkiek laiko, organizacijos strategijos siekimas bus audituojamas

  8. kaip ir kokiomis priemonėmis organizacijos darbuotojai, bus įgalinti siekti organizacijos strateginių tikslų

  9. kokiais rodikliais bus matuojama strateginių tikslų pasiekimo būsena ir kaip šie rodikliai bus diegiami arba ne visai likusiai organizacijai bei jos darbuotojams

Strateginis valdymas savo etapais labai panašus į projektų valdymo metodiką, t.y. turi planavimo, diegimo bei monitorinimo stadijas. Tačiau strategijos valdymas įtakoja visas organizacijos sritis pradedant nuo personal valdymo ir baigiant net įranga, kurią naudoja organizacija bei jos darbuotojai.

Comments


bottom of page