top of page

Projektų valdymo branda

Pastaruoju metu visi kaip susitarę, manęs klausia apie projektų valdymo brandą organizacijoje. Tad kyla klausimas, kas iš esmės yra projektų valdymo praktikos branda? Kaip ji yra matuojama? Ar pamatuojama?


Kai kalbame apie proceso ar praktikos brandą, kas projektų valdymas iš esmės yra, tai galima pakankamai lengvai pamatuoti įsivertinant:

  • kokio lygio dokumentacija yra paruošta: ar egzistuoja tik proceso gairės? O gal yra paruoštas pilnas proceso aprašymas? Detaliausias žingsnis yra - instrukcijos - ar tai įdiegta?

  • kiek laiko procesas egzistuoja? Šis klausimas padeda įsivertinti, ar procesas yra praėjęs adaptacijos periodą, kurio metu proceso žingsniai aprašyti dokumente yra adaptuojami prie realių situacijų, kurių gali būti nenumatę proceso kūrėjai

  • kaip žmonėms, naujai prisijungusiems prie organizacijos yra pristatomas procesas? Ar jie mokosi iš instrukcijų? Ar jiems yra priskiriamas mentorius, kuris papasakoja apie proceso žingsnius (ši dalis yra labai susijusi su žinių valdymo dalimi eng. knowledge management, bet apie tai kitą kartą)? Kaip žmonėms yra pristatomi proceso pasikeitimai? Kaip yra palaikomas tinkamas žinių lygis metų eigoje?

  • ar procesas turi standartinius šablonus bei įrankius įvairiems žingsniams atlikti?

  • ar egzistuoja proceso savininko rolė?

... ir daugybė kitų klausimų, apie kuriuos privalu pagalvoti, kai bandoma nuspręsti, ar egzistuojantis procesas ar praktika yra brandi.


Tačiau, kai kalbame apie projektų valdymo praktikos brandą, labai svarbus elementas yra suvokimas, kokioje vystymosi fazėje organizija yra bei kokioje aplinkoje organizacija veikia.


Kodėl tai yra svarbu? Atsakymas labai paprastas pažvelgus iš praktinės pusės.


Projektų valdymo gairės, ką tik įsteigtoje organizacijoje, gali reikšti, kad dabartinei organizacijos stadijoje projektų valdymo praktika yra tokio lygio, kokio reikia. Lygiai taip pat, jei organizacija yra stabili, nuolatos besivystanti ir veikianti, jau kuris laikas bei tarkime turi tik projektų valdymo gaires 5 metus - tai gali indikuoti, kad praktika yra per silpna tokio tipo organizacijai ir laikui bėgant tai gali tapti viena iš kliūčių sėkmingai augti.


Kai bandome pasilyginti su kitais, ar mes esame stiprūs projektų valdymo srityje, nepamirškime, kad visada svarbi yra aplinka, kurioje mes veikiame.


Comments


bottom of page