top of page

PMO - ko iš jų tikėtis?

PMO yra dalis projektų valdymo metodikos ir organizacijose, kuriose projektų valdymo prinicipai yra taikomi, tokio pobūdžio komandą rasite - galbūt ne su tokiu konkrečiu pavadinimu, bet pačią funkciją tai tikrai. Kas įdomu, kad PMO gali būti išsišifruojama įvairiai: Projektų valdymo ofisas, Programų valdymo ofisas, Portfelio valdymo ofisas. PMO vertimas labai įtakoja, ko vis dėlto galima iš šios grupės žmonių prašyti.


projektų valdymas_pokyčių valdymas_Agile_PMO_Vita Zeniauskė

Žemiau yra pateikti pagrindiniai galimi skirtimai tarp šių trijų skirtingų PMO komandų:

Projektų valdymo ofisas

Programų valdymo ofisas

Portfelio valdymo ofisas

Pagrindinis dėmesys yra projektų valdymo metodika bei procesai

Pagrindinis dėmesys yra skiriamas didžiulėms organizacijoje vykstančioms programos bei joms vykdyti reikalingai metodikai

Šios komandos pagrindinis dėmesys yra skiriamas visam investicijų portfeliui, jo planavimui, prioritizavimui bei valdymui

Komanda dažniausiai diegia projektų valdymo įrankius bei šablonus

Komanda dažniausiai diegia ne tik įprastus projektų ir programų valdymo įrankius, bet ir visos programos integruoto plano valdymo metodus

Komanda šalia projektų valdymo, programų valdymo procesų bei įrankių diegia ir projektų portfelio valdymo procesus, kuriuose yra naudų sekimas portfelio lygiu, rzikų sekimas, atsiskaitymų diegimas aukščiausiai organizacijos vadovybei ir t.t.

Tokio tipo PMO komanda dažniau būna jaunesnė patirties prasme

Tokio tipo komandos kuriamos iš didesnę patirtį turinčių žmonių, nes dirbant su programomis tampa itin svarbus priklausomybių tarp skirtingų sprendimų, kuriuos reikia diegti valdymas

Jei PMO išsišifruoja kaip protfelio valdymo komanda, tokioje komandoje labai svarbu stiprūs žmonės, turintys ne tik projektų, bet programų valdymo bei kartais net produktų valdymo patirtį

Dažniausiai tenka dirbti su projektų vadovais bei projektų komandos nariais

Neretai tokio tipo PMO diegiamas dedikuotas konkrečiai programai ir šioje komandoje būna patys programų vadovai. Ši komanda dažniausiai dirba su programos komanda bei programos sprendimų priėmėjais

Portfelio valdymo komandos nariai dirba su įvairiausio lygio vadovais bei yra dalis organizacijos strategijos planavimo proceso

Labai neretai tokio tipo PMO yra laikoma kaip administracinis skyrius atliekantis stebėsenos bei palaikymo funciją

Šiuo atveju PMO matomas, kaip didesnę vertę kuriantis padalinys, be kurio dažniausiai didelės programos neišsisuka, nes vienam programos vadovui suvaldyti visos programos apimtį, bei joje dirbančius projektų vadovus būtų itin sudėtinga

Tokio tipo PMO yra matomas kaip nemažą vertę kuriantis padalinys organizacijai, nes padeda matyti bei valdyti visa, kas susiję su veiksmais, kuriuos reikia atlikti, norint pasiekti organizacijos strateginių tikslų bei projektų portfelio suplanuotų naudų. Esant poreikiui daryti pokyčius projektų portfelyje dėl besikeičiančios rinkos situacijos, šie žmonės yra tie, kurie inicijuoja reikiamus veiksmus bei prioritizavimą

Prie išvardytų skirtumų galima būtų įvardinti dar ilgesnį sąrašą, tačiau mano nuomone, tai yra pagrindiniai aspektai, į kuriuos verta atkreipti, kai sprendžiate, kaip vis dėlto jūsų komanda vadinsi bei kokias funkcijas atliks. Žinoma, verta nepamiršti, kad organizacijoje turėtų kuriama tokia komanda, kokios pačiai organizacijai reikia, t.y. kokių naudų organizacija norėtų pasiekti diegdami PMO funkciją.

Comments


bottom of page