top of page

Organizacijos pokyčių valdymas

Pokyčių valdymas yra labai plati tema. Neretai pokyčių valdymas organizacijoje yra tapatinamas su projektų valdymu. Projektų valdymas yra būdas, kaip pokyčiai organizacijoje galėtų būti įgyvendinami, bet tai nėra tapatu. Tai, kas gi yra organizacijos pokyčių valdymas?


Kas yra pokyčių valdymas?

Priklausomai nuo to iš kurios srities žiūrėsite, pokyčių valdymas gali būti skirtingai traktuojamas: tarkime informacinių technologijų (IT) srityje pokyčių valdymas yra susijęs su mažų ir didelių IT pakeitimų diegimu produkcinėje aplinkoje, tuo tarpu iš žmogaus elgesio pusės pokyčių valdymas yra apibūdinamas naudojant Kubler – Ross pokyčių kreivę.


Kas yra organizacijos pokyčių valdymas?

Kai yra diegiami pokyčiai organizacijoje, pokyčių valdymas įgauna gilesnę prasmę ir vien gebėjimo valdyti projektus ar diegti procesus neužtenka. Tokiose situacijose labai svarbu pasitelkti ir supratimą, kaip žmonės reaguoja į pokyčius. Kiek organizacija yra adaptyvi pokyčiams? Kokią darbuotojų amžiaus grupę pokytis palies? Su kuo pokytis yra susijęs? Ar organizacijos vadovybė yra pokyčio ambasadoriai? Kada paskutinį kartą organizacijoje vyko didesnio mąsto pokyčiai? Šie ir dar daugiau klausimų yra svarbūs planuojant prokyčius organizacijoje bei bandant suprasti, koks teisingas būdas būtų įgyvendinti pokytį organizacijoje.


Kalbant apie organizacijos pokyčių valdymą, vieni iš svarbiausių žingsnių yra:

  1. nustatyti jautriausią žmonių grupę organizacijoje, kuri gali labiausiai sureaguoti į pokytį

  2. nustačius šią žmonių grupę stengtis skirti daugiau dėmesio jiems, bandant suprasti jų baimes, dėl kurių netiki ar nenori pokyčio įgyvendinimo organizacijoje

  3. pagal galimybes stengtis juos įtraukti į pokyčių įgyvendinimą, kad žmonės jaustųsi pokyčio dalimi

  4. suplanuoti tinkamus komunikavimo kanalus pagal tai, kaip skirtingi padaliniai ar komandos yra paveikiami planuojamo organizacijos pokyčius. Dažniausiai pasitaikanti klaida, kad visiems komunikuojama vienodai ir per tuos pačius kanalus, taip žinutė tampa nuasmeninta bei gali nepasiekti dalies auditorijos

Pagrindinė pokyčių valdymo organizacijoje taisyklė: suprasti, kokie žmonės, kaip bus paveikti bei kokia žmonių galima reakcija į pokytį atsižvelgiant aplinką organizacijoje.

Comentários


bottom of page