top of page

Naudų valdymas projektų valdyme

Projektų valdymas kreipia dėmesį į tai, kokie žingsniai turi būti atliekami, kai yra diegiami pakeitimai. Projektų valdyme yra kalbama apie gaunamų naudų valdymą, tačiau dažniausiai tai yra traktuojama, kaip procesas, kuris vyksta po projekto pabaigos. Vis dėl to ar visi projektai kuria naudą organizacijoje?Kas yra iš projekto gaunamos naudos?

Kiekvienas projektas vykdomas dėl kažkokios priežasties. Galimos priežastys gali būti įvairios:

  • dėl keliamų valstybės reikalavimų, jų neatitikus, galimos baudos arba veiklos sustabdymas

  • dėl klientų bazės augimo, t.y. diegiamas konkurencinį pranašumą turintis sprendimas, kuris paskatins klientus rinktis šią organizaciją

  • dėl veikos efektyvinimo - organizacija nori automatizuoti egzistuojančius procesus ir taip sutaupyti žmogaus rankinio darbo

  • dėl kitų funkcijų įgalinimo: nebūtinai projektas reiškia, kad pagamins kokį nors naują produktą ar paslaugą, tai gali reikšti, kad projektas įgalins organizaciją įdiegti naujus produktus

  • dėl konkurencinio pranašumo darbuotojų rinkoje: galbūt projektas įdiegs tai, kas yra labai patrauklu darbuotojams ir tai gali būti pranašumas organizacijai bandant prikviesti naujus talentus

Ar visi projektai kuria naudą organizacijoje?

Taip, visi projektai kuria naudą. Pažvelkite į sąrašą pirmoje pastraipoje: visos įvardinti punktai įvardija atvejus, kai neįgyvendinus projekto, organizacija gali kažką prarasti: nuo galimybės būti patraukliu darbdaviu iki galimybės prarasti teisę vykdyti veiklą, jei reikalingi pokyčiai nebus įdiegti. Svarbu paminėti, kad projekto naudos gali būti įvairios: kokybinės ir kiekybinės, tačiaus beveik visais atvejais galima suskaičiuoti projekto kiekybinę naudą, nors tai kartais ir nelengva - dėl šios priežasties galima išgirsti labai daug pateisinimų, kodėl projektas neturi įvertintų kuriamų naudų.


Comments


bottom of page