top of page

Komandinis žaidimas: svajonė ar realybė?

Komandinis darbas, bendradarbiavimas, komandinis žaidimas, visi vienoje valtyje – visi šie žodžiai ir dar daugiau apibūdina komandinį darbą, apie kurį kalbama įvairiuose susitikimuose. Klausimas, kaip dažnai pastebime tokį pavyzdį iš aukščiausių įmonių vadovų ?


Jei norime, kad darbuotojai veiktų kaip komanda, nesvarbu, kurioje projekto komandoje ar tiesiog visoje organizacijoje siektų bendrų tikslų, mes, lyderiai, turime tai parodyti ir atitinkamai dirbti su savo kolegomis. Lengva pasakyti, sunku pasiekti...


Kodėl dažniausiai toks elgesys tarp lyderių pastebimas labai retai? Kokie artefaktai padėtų paskatinti mūsų vadovus dirbti taip, kad susidarytų įspūdis jog jie yra vienoje valtyje? Štai į ką siūlyčiau atkreipti dėmesį:

  • Deja, nėra daug lyderių, kurie būtų suinteresuoti siekti įmonės tikslų vien dėl bendros gerovės. Paprastai toks ketinimas matomas, kai vadovai investuoja į įmonę, pavyzdžiui, turi įmonės akcijų ar jų bei jų padalinių rezultatai labai priklauso nuo bendrų įmonės rezultatų (kaip pastebėjau, jis neturėtų būti mažesnis nei 35 proc. metinių tikslų), tačiau tuo pačiu modulinė organizacijos struktūra būtų išlaikoma: organizacijos yra sudarytos iš dalių, kurios turi didelę autonomiją, net kai yra įvairiai susijusios

  • Kitas svarbus elementas yra tai, kaip sudaroma vadovų komanda ir ar ji atspindi įmonės situaciją rinkoje. Galimi vaidmenys tarp lyderio narių: „medžiotojai“ ir „ūkininkai“:

    • Medžiotojai – skatina įvairias diskusijas ir „naujas idėjas“ bei sujungia iniciatyvas per bendras vertybes ir bendrus tikslus

    • Ūkininkai – siekia padidinti efektyvumą ir susieja veiklos rezultatus su dabartine misija bei laiku

Opmerkingen


bottom of page